The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/Помощ:Табло за съобщения

Jump to: navigation, search

Това е страницата за кратки съобщения и въпроси към Wiki екипа.
Комуникацията се осъществява главно чрез пощенските списъци и IRC channel #opensuse-wiki on a freenode.net servers,но тази страница може да се ползва от всеки потребител.Напишете в полето под чертата Вашия въпрос-страницата се проверява периодично от членовете на BG-Wiki team.


Място за Вашите въпроси, коментари и препоръки.