The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Template:BG-NotTranslated/doc

Jump to: navigation, search
  • Код: {{BG-NotTranslated|:en:Име на страница}}
  • Описание: Използва се създаване на връзка от непреведена страница към оригинала.
  • Къде се поставя: Над текста нуждаещ се от превод.
  • Свързани шаблони: NotFinishTranslated