The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/Документация/Intro

Jump to: navigation, search

Една от целите на проекта openSUSE е доставяне на качествена документация на общността, свързана с проекта. Общността на openSUSE създава, редактира и осъвременява документацията както в това Wiki, така и на много езици. Запознайте се с екипа по документацията, вижте списъка с наръчници, и прочетете как да допринесете за по-добрата локализация на openSUSE.