Portal:Български/Поддръжка-база данни(SDB)/Intro

Jump to: navigation, search


Статийте в SDB (Support DataBase)са написани за да помогнат на потребителите да намерят решение при възникнали проблеми в работата им със SUSE Linux, а също и да получат в детайлно описание отговорите на най-разпространените въпроси. Когато имате проблеми със SUSE Linux, то SDB е първото място за търсене на помощ.