Portal:Български/Съобщаване за софтуерна грешка

Jump to: navigation, search
Съобщаване за грешка:
Съобщаване за грешка - Често задавани въпроси за грешките - списък на известните грешки - Testing


Проектът openSUSE е разрастваща се доброволческа общност от Linux ползватели и разработчици, които участват в непрекъсната работа за подобряване на openSUSE,като тестват срезове за разработка.Тази група изпитатели имат обща цел: усъвършенстване на най удобния в света дистрибутив на Linux, намирайки и конструктивно съобщавайки за значими грешки.

Ние съобщаваме за грешки, предлагаме начини за подобрения или предоставяме кръпки(пачове) в Bugzilla, системата за следене на грешки в openSUSE. Изследвайки системата и предоставяйки точна и ясна детайлизация, ние помагаме на разработчиците лесно да възпроизведат грешките и да намират бързите решения.

Ако и Вие желаете да се присъедините към нас, прочетете статията как се пишат съобщения за грешки, а също така информация за нови тестировчици.

Достъп до Bugzilla

За да получите достъп до Bugzilla, посетете страницата на съответната версия.
Първо ще видите страницата за вход в Bugzilla-ако имате рег в openSUSE wiki той ще е актуален и тук.

Това е версията в развитие на openSUSE, наречена Factory,тоест в момента разработващата се следваща версия на openSUSE:

По-долу са написани официално поддържаните версии, от openSUSE отбора, който се състои от служебен екип за сигурност и доброволци от общността.

This versions are declared Evergreen, supported only for security patches by group of volunteers that do all the work:

Следващите връзки могат да бъдат използвани за инфраструктура на openSUSE, Служба Изграждане и всички уики сървъри:

Това е бета версията на комерсиалните продукти SLES и SLED:

Списък с бъгове, свързани с проекти на openSUSE:

Можете да използвате helper javascripts за Opera или ( разширението Greasemonkey) за Firefox с цел да направят работата ви с Novell Bugzilla по-комфортна.


Търсене на Грешки

Преди да започнете, проверете, няма ли съобщения за тази грешка в по-ранен етап, особенно в списъка на най досадните грешки. Също така можете да потърсите и в тези списъци:

and look through the list.


Съобщения за Грешки

За съобщаване за Грешки в openSUSE/SUSE Linux използвайте раздела openSUSE. Съобщавайки за грешка, винаги избирайте подходящия продукт. В настоящия момент общата Bugzilla не е предназначена за корпоративните продукти.

Bugzilla не представлява заместител на поддръжката. Преди да съобщите за Грешки убедете се че там ще получите решение на вашият проблем.Имате ли съмнения, обсъдете ги първоначално в пощенските списъци (opensuse-factory или opensuse).

Някои софтуерни компоненти са със специални инструкции за докладване на грешки, които може да откриете тук:

For all versions - За всички версии: Когато съобщавате за грешка, моля използвайте по един доклад за всеки дефект, който искате да отчетете. Използването на един общ доклад за грешки с цел справяне с няколко проблема наведнъж наистина не е добра идея, тъй като тя би създала трудности за проследяване на напредъка по всяка една точка.

Избор на правилният компонент и номер на версията при съобщаване за грешка

Избора на неправилен компонент или продукт ще намали ефективността на вашият отчет, тъй като от самото начало ще попадне на неправилните хора,и това може да предизвика голямо недоумение - как така вече поправена грешка отново се появява? В определени случаи, това е източник на излишна тафталогия.Избора на правилният компонент и номер на версията е важен за нас,така ще можем бързо да възпроизведем (и решим) вашия проблем. Така че - моля бъдете акуратни!

 • Всички версии на openSUSE, които Вие можете да изтеглите от тук,се отнасят към компонента 'openSUSE X.X' (X.X - това е версия, в която вие сте намерили грешка, например 10.3).Ако Вие тествате alpha, beta, или RC версия, много е важно да обозначите това в полето за версийте в Bugzilla. В дадения случай не е достатъчно да предоставите само номера на версията за продукта.
 • Продукта 'openSUSE.org'е предназначен само за грешки в това Wiki - opensuse.org и bugzilla.novell.com.
 • If you know project and package, you can look it up in build.opensuse.org and click the little beatle icon [tools-report-bug.png]</> there to get a prefilled bugzilla entry:
  • product=openSUSE.org
  • classification=7340
  • component=3rd party software
  • assigned_to=bugowner of the package
  • short_desc=project:name/package_name: what happened

Гласуване в Bugzilla

Гласуването в Bugzilla е предназначено само за ориентиране,и не подосигурява приоритети или допълнителни ресурси.

За да получите дополнителна информация, обърнете се към тази страница.

Списък отчетите на гласовете в Bugzilla


Съобщения за дефекти в документацията

Докладвайте за дефекти в документацията на openSUSE в Bugzilla (компонент: "Documentation") и за предлаганите продукти, добавяйте отметки:

Обновяването на страниците на ръководствата man се поддържа като част от съответстващия изходен пакет или най-общо пакета "man-pages",но отдела по документацията в openSUSE не носи отговорност за тези документи.Намерите ли неточности в страниците на ръководствата man, просто изчакайте за тяхното обновление. В края на страниците man Вие можете да видите адрес за отчет на грешки.


Поправяне на грешки

Вие можете да участвате в процеса по оправяне на грешки.Най-простия способ да започнете е проекта Junior Jobs.Тук са представени ръчно избрани примери за лесно отстраняеми грешки, от които Вие можете да узнаете, как да допринесете и окажете помощ.