The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/13.2/Intro

Jump to: navigation, search

OpenSuSE 13.2 е версия на OpenSuSE.

Тази версия извлича максимума от OpenSuSE и общноста в една стабилна и пълна дистрибуция!

Не забравяйте да проверите забележките по версията преди ъпгрейд или инсталация.

Изтеглете OpenSuSE 13.2 от software.opensuse.org.