Portal:Български/42.1/Intro

Jump to: navigation, search

42.1 Leap е версия на OpenSUSE, представена на 4 ноември 2015 година.

Версия 42.1 е първата версия на OpenSuSE Leap, базирана на ядрото на SUSE Linux Enterprise.

Тъй като Leap е голяма промяна от предишните версии, новият номер на версията е предназначен да се акцентира върху промяната. Много потребители са се питали защо точно 42, но SUSE и OpenSuSE имат традиция да започват големи проекти с четири и две,шеговита препратка към книгата "Пътеводител на галактическия стопаджия".

  • Потребителите, които в момента работят с OpenSUSE 13.2 могат лесно да надградят до OpenSUSE 42.1 Leap, за повече информация вижте тук.
  • Не забравяйте да проверите забележките по версията преди надграждане или инсталация.

Изтеглете OpenSuSE 42.1 Leap от тук.