The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/42.2/Intro

Jump to: navigation, search

OpenSUSE 42.2 е втората версия на Leap с ядро ​​от SUSE Linux Enterprise 12-Service Pack 2 осигуряваща ниво на стабилност, несравнима с другите дистрибуции на Linux.

Разработчиците от общността осигуряват еднакво ниво на принос към Leap и другите проекти,с което се запълва една празнина между "зрелите" софтуерни пакети и по-новите пакети, налични в OpenSuSE Tumbleweed.

  • Потребителите, които в момента работят с OpenSUSE 42.1 Leap могат лесно да надградят до OpenSUSE 42.2 Leap, за повече информация вижте тук.
  • Не забравяйте да проверите забележките по версията преди надграждане или инсталация.

Изтеглете OpenSuSE 42.2 Leap от тук.