The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/42.3/Intro

Jump to: navigation, search

OpenSUSE 42.3 е третото издание на Leap от серията 42,тясно свързана със споделеното ядро ​​на SUSE Linux Enterprise (SLE) 12 Service Pack 3. Потребителите се съветват да се възползват от безпроблемното надграждане до Leap 42.3.

  • Потребителите, които в момента работят с OpenSUSE 42.2 Leap могат лесно да надградят до OpenSUSE 42.3 Leap, за повече информация вижте тук.
  • Не забравяйте да проверите забележките по версията преди надграждане или инсталация.

Изтеглете OpenSuSE 42.3 Leap от тук.