Portal:Български/GRUB

Jump to: navigation, search
GRUB

Amarok_KDE_13.1.png

GNU GRUB (GRand Unified Bootloader) is a multiboot boot loader

Download for openSUSE:


Vendor: Free Software Foundation, Inc.
Developer: Free Software Foundation, Inc.
License: GNU General Public License
Web: http://www.gnu.org/software/grub/

Какво е GRUB

Основна функция на всяка програма за начално зареждане е да се зареди операционната система, инсталирана на компютъра. Когато има повече от една инсталирана ОС говорим за мултизареждане.GRUB се използва в SUSE по подразбиране.

Външни връзки

GRUB Legacy (GRUB version 0.9x)
GRUB (GRUB 2)

От openSUSE 12.2 се използва по подразбиране новата версия на GRUB-GRUB 2 ,но както и в предишните версии от YaST можете да изберете и друг мениджър на зареждането.