The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/Wiki/Intro

Jump to: navigation, search
OpenSUSE wiki е основния източник на информация за проекта openSUSE.

Основната му задача е осигуряването на висококачествена документация и място за съвместна работа по всички части на проекта. За целта е необходимо документацията да е добре структурирана, стандартизирана и лека за четене. Статийте се създават, редактират и прецизират от всички участници.

Преди да пристъпите към работа по Wiki, моля прочетете Справочника за редактиране.