Portal:Български/ Допълнителни хранилища на софтуер

Jump to: navigation, search
Това е списък на съществуващите в момента допълнителни хранилища,извън openSUSE. Тези пакети не са тествани от openSUSE,и е възможно да съдържат бета-версии.
  • Официалните (OSS, non-OSS, update) и полу-официалните репозитории (също и KDE, GNOME и Java) може да разгледате тук.
  • Информация за добавяне на хранилища ще намерите тук.
  • За новите в linux и openSUSE препоръчваме да останат с 3-те хранилища по подразбиране (OSS, Non-OSS, Update) и Packman. Когато напреднете в управлението на системата, можете да добавите и повече.
  • Убедете се, че действително ви е нужно определено хранилище, вместо да го добавяте на сляпо. Добавяйки прекалено много хранилища, можете да причините конфликти между пакети и грешки в системата.
Warning: Вие използвате тези хранилища на своя отговорност.


Популярни външни хранилища

За да научите как лесно да добавите най-популярните външни хранилища, вижте в openSUSE Community.

Packman

Проектът Packman предоставя огромно количество различни пакети за openSUSE,и особенно свързаните с мултимедия приложения и библиотеки. Това е най-голямото от външните допълнителни хранилища с пакети за openSUSE.

Packman проект поддържа четири хранилища, които могат да бъдат добавяни поединично:

  • Essentials: съдържа кодеци за аудио и видео приложения
  • Multimedia: съдържа много мултимедийни приложения
  • Extra: допълнителни услуги, несвързани с мултимедийни приложения, най-вече мрежови
  • Games: игри

Имайте предвид, че трите последни хранилища изискват Essentials , следователно, ако добавите напр. Мултимедийното хранилище, вие ще трябва също да добавите и Essentials хранилище.

Списък с огледалата е на разположение в сайта на проекта Packman.

За удобство на потребителите, към всеки дистрибутив Packman предоставя и един общ пакет в който са всичките пакети от четирите хранилища.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Factory
All of Packman

zypper ar -f -n packman http://packman.inode.at/suse/Factory packman

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
All of Packman

zypper ar -f -n packman http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Tumbleweed packman

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.2
All of Packman

zypper ar -cfp 90 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.2/ packman

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
All of Packman

zypper ar -cfp 90 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.1/ packman

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Evergreen 11.4
All of Packman

zypper ar -f -n packman http://packman.inode.at/suse/openSUSE_11.4 packman


Only Essentials:

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Factory
Essentials

zypper ar -f -n packman-essentials http://packman.inode.at/suse/Factory/Essentials packman-essentials

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
Essentials

zypper ar -f -n packman-essentials http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Tumbleweed/Essentials packman-essentials

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.2
Packman Essentials

zypper ar -cfp 90 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.2/Essentials packman-essentials

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
Packman Essentials

zypper ar -cfp 90 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.1/Essentials packman-essentials

OWN-oxygen-Board.png
Version:
11.4
Essentials and Multimedia

zypper ar -f -n packman-essentials http://packman.inode.at/suse/openSUSE_11.4/Essentials packman-essentials
zypper ar -f -n packman-multimedia http://packman.inode.at/suse/openSUSE_11.4/Multimedia packman-multimedia


zypper dup:

След добавяне на хранилище packman не забравяйте да превключите системните пакети към тези в packman, тъй като комбинацията от двете може да доведе до различни проблеми.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
all
Packman

zypper dup --from packman --allow-vendor-change

OWN-oxygen-Board.png
Version:
all
Packman-Essentials

zypper dup --from packman-essentials --allow-vendor-change


За да изберете огледалото,което е най близо до вас, моля консултирайте се със списъка на сайта Packman.

VLC VideoLan client

Хранилище на VLC специално за OpenSUSE-съдържа всички необходими библиотеки, които не са доставени с оригиналната OpenSUSE. (Не се препоръчва едновременна употреба с Packman)

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Factory
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/Factory
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.2
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/Leap_15.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/Leap_15.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/Leap_42.3/


AMD FGLRX Catalyst video drivers

Оригинални драйвъри от производителя за AMD FGLRX видеокарти. Прочетете инструкцията за инсталация на AMD video drivers.

You have to find if your gpu is a legacy one (HD2xxx-HD4xxx) or normal (HD5xxx or above), and choose the right fglrx version to use.
Starting with openSUSE 12.3 legacy driver is unmaintained, and the free radeon offers a better experience.

Хранилище за драйвери на NVIDIA

Съществуват два вида драйвери за видеокарти NVIDIA:

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.nvidia.com/opensuse/leap/42.3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.2
http://download.nvidia.com/opensuse/leap/42.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.1
http://download.nvidia.com/opensuse/leap/42.1/


Google Software Repositories for Linux

Goolge's Repo Site for: Google Chrome, Google Earth, Google Music Manager, Google Voice and Video Chat, Google Web Designer, etc.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
All
https://www.google.com/linuxrepositories/

Oracle Virtualbox

Oracle's own build of Virtualbox, The Extension pack still needs to be downloaded and installed separately.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
15.0
http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/opensuse/15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
42.3
http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/opensuse/42.3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
42.1
http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/opensuse/42.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
13.2
http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/opensuse/13.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
12.3-13.1
http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/opensuse/12.3//Популярни хранилища на Build Service

Системата за отворена разработка на openSUSE-(Open Build Service или OBS) съдържа голямо количество различни допълнителни хранилища.

Apache

Хранилища на openSUSE Build Service за Apache HTTP сървър.За повече информация прочетете Apache.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Factory
http://download.opensuse.org/repositories/Apache/openSUSE_Factory/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/Apache/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/Apache/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 11 SP4
http://download.opensuse.org/repositories/Apache/SLE_11_SP4/


Модули на Apache

Апачи модули изградени за Build Service Apache.

Ако използвате стандартно дистро Апачи и искате само модулите от Service Build, ще ги намерите тук:
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Factory
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/Apache_openSUSE_Factory/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/Apache_openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 11 SP4
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/Apache_SLE_11_SP4/


Third-party Apache modules built for the standard distro Apache.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/openSUSE_Leap_42.3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 12
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/SLE_12/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 11 SP4
http://download.opensuse.org/repositories/Apache:/Modules/SLE_11_SP4/


Apache PHP Модули

Възможни са няколко варианта. Вижте LAMP guide, за да откриете страница, която ще ви отведе в правилното PHP хранилище. If you use the Build Service Apache from above, you'll find the right mod_php for your system here.

Extensions:

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/extensions/openSUSE_Leap_15.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/extensions/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/extensions/openSUSE_Leap_42.3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.2
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/extensions/openSUSE_Leap_42.2/


Applications:

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/applications/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.2
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/applications/openSUSE_Leap_15.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/applications/openSUSE_Leap_15.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/applications/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/applications/openSUSE_Leap_42.3/


Other HTTP Servers

openSUSE Build Service Repository for other HTTP servers (Nginx, Lighttpd, ...).

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/server:/http/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.2
http://download.opensuse.org/repositories/server:/http/openSUSE_Leap_15.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
http://download.opensuse.org/repositories/server:/http/openSUSE_Leap_15.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/server:/http/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/server:/http/openSUSE_Leap_42.3/


Database Servers

openSUSE Build Service Repository for other Database servers (SQL and NoSQL: MySQL, MongoDB, etc.)

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/server:/database/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.2
http://download.opensuse.org/repositories/server:/database/openSUSE_Leap_15.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
http://download.opensuse.org/repositories/server:/database/openSUSE_Leap_15.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 12 SP3
http://download.opensuse.org/repositories/server:/database/SLE_12_SP3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 12 SP2
http://download.opensuse.org/repositories/server:/database/SLE_12_SP2/


Игри

openSUSE:Games is a very active packaging project

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/games/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.2
http://download.opensuse.org/repositories/games:/tools/openSUSE_Leap_15.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
http://download.opensuse.org/repositories/games:/tools/openSUSE_Leap_15.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/games/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/games/openSUSE_Leap_42.3/


Mozilla

Нови версии на Firefox, Thunderbird, Seamonkey и др.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.1
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_Leap_15.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_Leap_42.3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.2
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_Leap_42.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.1
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_Leap_42.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
13.2
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_13.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 12
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/SLE_12/


Science

Software for engineering and natural science. See Portal:Science.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/science/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 15.0
http://download.opensuse.org/repositories/science/openSUSE_Leap_15.0/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/science/openSUSE_Leap_42.3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.2
http://download.opensuse.org/repositories/science/openSUSE_Leap_42.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 12
http://download.opensuse.org/repositories/science/SLE_12/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 11 SP4
http://download.opensuse.org/repositories/science/SLE_11_SP4/


Wine

Most recent versions of Wine.

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.3
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_Leap_42.3/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.2
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_Leap_42.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
Leap 42.1
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_Leap_42.1/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
13.2
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_13.2/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 12
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/SLE-12-GA/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 11 SP4
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/SLE-11-SP4/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
11.4
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_11.4/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
SLE 10 SP4
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/SLE-10-SP4/


LibreOffice STABLE

Updated and stable LibreOffice

OWN-oxygen-Board.png
Version:
Tumbleweed
http://download.opensuse.org/repositories/LibreOffice:/Stable/openSUSE_Tumbleweed/
OWN-oxygen-Board.png
Version:
13.1
http://download.opensuse.org/repositories/LibreOffice:/Stable/openSUSE_13.1/Вижте също


Външни препратки