Portal:Български/Проект

Jump to: navigation, search

Добре дошли в Български/Проект Portal edit

Проект
Проектът openSUSE е международно начинание, насочено към използването на Linux във всички приложни сфери. openSUSE създава една от най-добрите дистрибуции на Linux. Работи се задружно при открит, прозрачен и кооперативен маниер, като част от международната общност на разработчици на свободен софтуер с отворен код.

Проектът се управлява от своята общност и разчита на личния принос на тестващи, автори, преводачи, приложни експерти, хора на изкуствата и посланици или програмисти. Проектът включва широк обхват от технологии, хора с експертни умения на различно ниво, говорещи на различни езици и с различни културни традиции.

Забавлявайте се много...

Всички теми от портала edit

Community

Oбщност

Oбщноста на openSUSE се ръководи от обща философия,като организира множество екипи,за да се покриват различните области на проекта.

 • Ръководните принципи на openSUSE описват философията, направляваща развитието на openSUSE при всякакви обстоятелства, изменения в целите, стратегийте или хората.
 • Бордът на openSUSE следи за спазването на Ръководните принципи.Те обезпечават ръководството, приема на документи и са централна точка за контакт, както във вътрешността на съобществото, така и между външни спонсори на проекта, включително и Novell.
 • Членовете на oбщноста openSUSE - това са утвърдени участници, които допринасят постоянно за напредъка на проекта OpenSUSE.Те избират членовете на Борда openSUSE и могат да участват в други важни гласувания относно проекта.
 • Множество други Екипи, работят над различни области в проекта. Всеки от Екипите се развива по свой собствен път и в съвместна работа. Посетете техните страници,за да узнаете повече подробности.
 • Присъединете се към общността на openSUSE като сътрудник! Вижте повече на страница как да участвате в openSUSE за да направите своя принос в проекта на безплатния софтуер.
 • Общността на openSUSE разговаря и комуникира в openSUSE Connect ,нашата собствена социална мрежа.


Media

Медия

 • Седмични новости за openSUSE това е бюлетин издаван от oбщноста на openSUSE и в него е събрана информацията за всички събития в проекта openSUSE през седмицата.
 • Планета openSUSE дава представа за живота на членовете в общността, както в openSUSE, така и SUSE Linux Enterprise.Открийте, над какво работят.
 • Хора от openSUSE - това е серия интервюта,създадени с цел да се узнае повече за хората, стоящи зад проекта openSUSE.Ако Вие,примерно,искате да разберете,какво мотивира конкретният човек за участие в проекта,и какво мисли за бъдещето на openSUSE, и изключва ли той/тя своя компютър по време на гръмотевична буря (и други не-свързани с openSUSE, факти) - отивайте да четете интервютата.
 • Вие можете да намерите хора от общноста на openSUSE, намиращи се близо до Вас,като използвате нашата карта openSUSE.
 • Вижте видеозаписи с мероприятия и дискусии от целия свят на openSUSE Tube
 • openSUSE скриншоти,екранни тапети и много други може да намерите на SUSE Art
 • Фотографии с мероприятия и други срещи по темата openSUSE може да намерите на flickr


Events

Събития

 • Конференция на openSUSE - това е ежегодна конференция за проекта openSUSE. Всички участници,а също и заинтересувани хора се събират заедно и have a lot of fun.
 • Hackweek -това е мероприятие, в рамките на което разработчици от openSUSE в течение на една седмица могат да работят над проекти,които са им интересни. На предишните Hack Weeks се разработваха проекти, като Tasque, Giver, поддръжка на пакети от Debian в openSUSE Build Service, и други.
 • Проекта openSUSE участва в много други мероприятия по цял свят. Посетете категория-събития за да узнаете повече.

Календар на мероприятията: Failed to load RSS feed from https://connect.opensuse.org/pg/event_calendar/?view=rss: Error fetching URL: Failed to connect to connect.opensuse.org port 443 after 3 ms: Couldn't connect to serverНавигация edit

Търсене на страници в проекта:

Свързани портали:

openSUSE Екипи:

Карта на общноста edit

Community-map-nov-2009.jpg

Комуникация edit


 • opensuse-project@opensuse.org - Проекта има свои мейл-лист,където се обсъждат теми касаещи общноста като цяло..
Subscribe | Unsubscribe | Help | Archives
 • Можете също да посетите организираните два пъти в седмицата срещи по проекта. За конкретни дати / часове проверете в нашия календар.
 • #opensuse.ru за тези които не владеят Английски-канал на рускоезичната общност.