The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/Проект/Intro

Jump to: navigation, search
Проектът openSUSE е международно начинание, насочено към използването на Linux във всички приложни сфери.OpenSUSE създава една от най-добрите дистрибуции на Linux.Работи се задружно при открит, прозрачен и кооперативен маниер, като част от международната общност на разработчици на свободен софтуер и софтуер с отворен код.

Проектът се управлява от своята общност и разчита на личния принос на тестващи, автори, преводачи, приложни експерти, хора на изкуствата и посланици или програмисти. Проектът включва широк обхват от технологии, хора с експертни умения на различно ниво, говорещи на различни езици и с различни културни традиции.

Забавлявайте се много...