Portal:Български/12.3/Resources

Jump to: navigation, search
Icon-new.png

Обзор

Icon-help.png

Документация

Icon-community.png

Разпространение

  • Go wild! · Запознайте се с общноста на OpenSuse за да отпразнуваме заедно новата версия
  • Buttons and banners · Покажете на света!
  • Presentations · Разпространете новината
  • Press kit · Напишете за това