Portal:Български/Поддръжка

Jump to: navigation, search

Добре дошли в Български/Поддръжка Portal edit

Порталът openSUSE Поддръжка е отправна точка за получаване на помощ и поддръжка.Тук ще намерите връзки към Документацията за openSUSE, базата данни на поддръжката и интерактивни канали за връзка,където хиляди потребители на openSUSE по целия свят ще Ви помагат да се справите с възникнали трудности,а и не само!

Теми edit

Ще помагаме на всеки потребител на openSUSE - Без значение,по какъв начин сте получили своето копие с openSUSE, интерактивната помощ,предлагана тук,се предоставя от доброволци, нямащи никакви правни обвързаности в предоставяне на помощ.Всъщност те помагат така, както биха помогнали Ваши приятели.

  • За да ползвате поддръжката,която е включена в опакованата версия Вие трябва да контактувате с продавача.
  • За въпроси по поддръжка на openSUSE вижте тук Services help

Непряка поддръжка

Documentation

Документация - Достъп до преведена документация на openSUSE.

Icon-community.png

Поддръжка-база данни(SDB) - база данни, в която опитни потребители описват решения на различни проблеми - от инсталация и настройка до различни по вид решения за отстраняване на грешки в програмите,(преди да бъдат отстранени посредством регулярните обновления).

Icon-mail.png

Mailing list archives - още един популярен източник на информация, съдържащ обширни знания,събрани от общността, относно текущи и предишни версии на openSUSE.


Интерактивна поддръжка

Icon-help.png

Комуникационен канал -Това е инфо канал, който се използва за разрешаване на възникващите проблеми,ако се затрудняваме да ги решим самостоятелно. Списъка съдържа кратко описание и връзки към интерактивната поддръжка, за да може да комуникирате с други ползватели в openSUSE. Имайте предвид, че хората там участват през свободното си време,за да Ви помогнат.

  • Форуми - Един от най популярните начини за комуникация понастоящем.Този списък съдържа не само форуми, управлявани от openSUSE, но и някой други ресурси.
  • Мейлинг листи -Традиционен способ за комуникация, обмен на идеи, обсъждане и решения на възникващи проблеми-темите са разделени по интереси.
  • IRC канали- лайв поддръжка (в реално време) чрез IRC-чат (Internet Relay Chat) протокол, където потребителите незабавно могат да си помагат един на друг.
Icon-bug.png

Съобщете за грешка в Bugzilla - популярна система за докладване на софтуерни грешки (bugs).Това е открита и достъпна за всеки среда,но за да активирате своя достъп ще Ви е необходим openSUSE акаунт.За подробности вижте статията Често задавани въпроси за грешките.


Новини edit

{{Point here|Icon-news.png| In the news:

Failed to load RSS feed from https://news.opensuse.org/category/distribution/feed/: Error fetching URL: Failed to connect to news.opensuse.org port 443 after 1 ms: Couldn't connect to server

Неща за вършене edit

Порталът е все още в процес на изграждане.За превърляне на актуалните статии от старото Българско уики вижте тук http://old-en.opensuse.org/BG-Welcome_to_openSUSE.org

Търсене edit

Всички статии:

Въвведение:

Проблем-решение:

Проекти и дейности:

Хардуерна база данни:Навигация edit

Статии на тема Поддръжка:


Всички портали: