SDB:BG-Помощ за инсталирането

Jump to: navigation, search
Нуждаете се от помощ при инсталирането на OpenSUSE? Тук ще получите информация за началото на инсталацията,както и конкретна помощ по раздели.

Зареждане от носителя и инсталиране

Добре дошли в OpenSUSE! За да започнете инсталацията, сложете носител - DVD или LiveCD. След като медията е натоварена правилно, ще бъде представен екран с няколко възможности,от който да направите вашия избор.

Натиснете [F2] и изберете Български език от менюто.

За да стартирате нормална инсталация, изберете "Инсталиране" от списъка с опции.

Съдържание и обяснения на списъка с опцийте:

 • Boot from Hard Disk--Зареди от Hard Disk - Представлява директно зареждане от твърдия диск в неговото текущо състояние, като така напълно се игнорира инсталацията. Това ще предизвика зареждане на текущата операционна система, ако има такива (DVD-та само)
 • openSUSE Live - Зарежда се т.н.жива система (Само за LiveCDs).
 • Installation - Това е нормален режим на инсталация,който работи на повечето машини. Всички съвременни функции на хардуер са активирани. В случаи че инсталацията е неуспешна, натиснете [F5] за да видите опцийте за зареждане на ядрото,чрез които може да се изключват потенциално проблемни функции.
 • Repair Installed System--Възстановяване на вече инсталирана система - Зарежда графичен потребителски интерфейс - за поправка на вече инсталирана система(DVDs only).
 • Rescue System-Спасяване на системата - Стартирва минимална система с ядро Linux,но без графичен потребителски интерфейс - за поправка на вече инсталирана система,когато е повредена графичната среда(Само с DVD).
 • Check Installation Media--Проверка на инсталационния носител - Тази опция е налична само когато инсталирате от носител създаден от изтеглени ISOs изображения. В този случай се препоръчва да се провери целостта на инсталационния носител.За повече информация вижте тук
 • Firmware Test - Стартиране на програмата BIOS с цел проверка за валидност на ACPI и другите части на Вашата BIOS система(DVDs only).
 • Memory Test - Тест на системната ви RAM памет - използва се като повторно се четат и записват цикли. Прекратяването на теста е от рестартиране (само DVD дискове ).

Допълнителни опции (в долната част на екрана):

 • [F1] Help - Получавате контекстна помощ за активен елемент на екрана за зареждането.Използвайте клавишите със стрелки, за да се движите в менюто,[Enter] , за да следвате връзките, и [Esc] за да напуснете екрана с помощната информация .
 • [F2] Language -- Език - Изберете езика и съответно клавиатурна подредба за инсталацията. По подразбиране е английски език English (US),но се поддържат и много други езици,включително и Български с клавиатура на Кирилица.
 • [F3 ]Video Mode - Изберете различни графични режими на дисплея за инсталацията. Изберете Text Mode (текстов режим), ако графичната инсталация създава проблеми.
 • [F4] Source - Обикновено инсталацията се извършва от инсталационен носител. Тук може да изберете други източници, като FTP или NFS сървъри. Ако инсталацията е разположен в мрежа с един сървър SLP, изберете източник на инсталация на разположение на сървъра с тази опция.
 • [F5] Kernel - Ако имате проблеми с редовната инсталация, това меню предлага да забраните някои потенциално проблемни функции:
  • No ACPI - Много от продаваните в момента компютри имат непълни или проблемни ACPI(Разширена настройка на интерфейса към захранването) разработки. Ако Вашият хардуер не поддържа ACPI - изберете опцията No ACPI за инсталиране без подкрепа на ACPI.
  • No local APIC - забранява поддръжката за APIC (Advanced Programmable Interrupt Controllers)-тъй като понякога това може да доведе до проблеми с част от хардуера.
  • Safe Settings(Сигурни настройки) - зарежда системата без DMA mode (това е метод за подобряване бързодействието при CD/DVD-ROM,посредством директен достъп) и с изключена ACPI функция за управление на захранването.
  • Ако не сте сигурни къде е проблема,първо опитайте следните опции : Installation—ACPI Disabled or Installation—Safe Settings.
  • Експертите могат също да използват и командния ред чрез (Boot Options) , за да влязат или да променят параметрите на ядрото.
 • [F6] Driver(Драйвер) - Ако натиснете този бутон Вие уведомявате системата, че имате актуализация на Драйверите за OpenSUSE.Посредством файл или URL,ще може да заредите тези нови Драйвери директно преди инсталацията. Ако изберете Yes,ще бъдете подканени да въведете диска за обновяване на подходящо място в процеса на инсталиране.
 • [F7] Arch - Ако инсталирате от инсталационна среда с подкрепа на 32bit и 64bit архитектури и имате процесор с поддръжка за 64-бита, изберете дали да инсталирате 64-битова или 32-битова система. По подразбиране, 64-битовата система се инсталирва на компютър с подкрепата на 64-бита. За да инсталирате 32-битова система, натиснете [F7] и след това 32bit.

Вижте още:


Външни връзки