Portal:Български/YaST

Jump to: navigation, search

Добре дошли в Български/YaST Portal edit


YaST е инструментът за инсталация и настройка на дистрибуциите openSUSE и SUSE Linux Enterprise. Известен е със своята лекотата на употреба, привлекателния графичен интерфейс и способността да се правят бързи настройки на системата по време и след инсталацията. YaST е същращение от Yet another Setup ToolОще един инструмент за настройка. Може да бъде използван за настройване на цялата система, като хардуер, мрежа, системни услуги, както и да „пипнете“ настройките по сигурността. Всички тези задачи могат да бъдат достъпни чрез YaST — Контролен център.

Ресурси edit

Icon-keyboard.png

Изследвания и развитие

Icon-community.png

Комуникация

Subscribe | Unsubscribe | Help | Archives
  • yast-commit@opensuse.org - YaST svn commit mailinglist
Subscribe | Unsubscribe | Help | Archives
  • yast-announce@opensuse.org - YaST announcement mailinglist
Subscribe | Unsubscribe | Help | Archives


Всички портали свързани с YaST edit

Icon-yast.png

YaST Модули edit


Софтуер

Хардуер

Система

Мрежи

Сигурност и потребители

Виртуализация