Portal:Български/openSUSE:Ръководство по локализация

Jump to: navigation, search

В тази страница ще намерите информация за локализацията (L10N, LCN) на софтуерните компоненти в OpenSuse. Това се отнася за програми, като например YaST, или за системното меню на работните плотове. За информация относно превода на уикито на OpenSuse (този сайт), вижте Помощ за преводи и Как да участвате

Добавяне на нов език

Екип за превод на Български език е включен в таблицата на екипите по локализация,и всички които желаят да участват ще намерят повече информация в раздел Присъединяване към съществуващия Екип.

Warning: Подробно описание на процедурата за добавяне на нов език има в оригиналната(английска) статия, екип за превод на Български вече съществува и затова превода на тази информация е пропуснат.

Присъединяване към Екипа по локализацията

Ако желаете да участвате в превода на Български език, свържете се с координатора на екипа.

Започване на работа

Всички файлове, които трябва да бъдат преведени, се съхраняват в хранилището subversion(SVN).Базова информация относно SVN ще намерите тук:http://developer.berlios.de/svn/?group_id=11406. Свалянето на файлове от това хранилище е позволено и чрез анонимен достъп,но редактиране и внасяне на изменения е разрешено само за екипа на координаторите и оторизирани от тях лица.

Вие трябва да променяте само файловете в рамките на вашия езиков екип. Ако дейността ви в SVN навреди на работата на други отбори,достъпът ви до SVN може да бъде блокиран.

Най-важните файлове за превод

В началото на превода по локализацията, трябва да се започне с най-важните файлове. Тези файлове принадлежат към най-използваните приложения на OpenSUSE , като менютата за инсталация или Центъра за управление YaST. Най-важните файлове са тук:

  • yast/your_language/installation.your_lang_code.po
  • yast/your_language/base.your_lang_code.po
  • and all files started with 'package' in yast/your_lang_code/

Има ли изискване за минимален превод

Няма лимит на превода в процентно отношение за бъде включен към дистрибутива(за разлика от уики страниците).

Относно PO и POT файловете

Какво е PO файл:

Всички текстове, които трябва да бъдат преведени (диалогови прозорци, менюта, и т.н...), се съхраняват в файлове с разширение (.po). PO файлът е със специална структура, включваща: информация за езика, преводача, оригиналните диалози и техните преводи.Оригиналния английски текст в PO файла не трябва да се променя.Можете да променяте само частта за превод. Ако намерите грешка в оригиналния английски текст, моля използвайте Bugzilla , за да докладвате. Всички грешни текстове трябва първо да се коригират в изходния код на приложението и чак след това ще се генерира нов POT файл който автоматично ще се слее с вашите файлове. След тази промяна низът ще бъде маркиран като неточен.

За повече информация относно PO и POT файловете, моля прочетете статията: Work with PO Files.

Статистика

Информация за напредъка в работата по превода ще намерите на страница statistics.

Страницата на статистиката се обновява веднъж на ден.Времето за актуализацията се появява в горната част на всяка страница.Когато липсва превод на някой файл,той е маркиран като непреведен.

Страница на Portal:Български/openSUSE:BG-Language Team

Ако се работи в голям отбор,той трябва да има своя собствена страница за екипа на родния език.За създаване на такава страница,се препоръчва уикито на OpenSuse.Засега такава страница на Български няма,а за служебна комуникация се ползва: Portal:Български/Помощ:Табло за съобщения.

Инструменти за превод

Използвате ли инструмент, който не се споменава? Добавете го към списъка!

  • POEditor - POEditor това е свободен уеб-базиран инструмент за превод на gettext po файлове,а също и други популярни формати за локализация.Можете да го ползвате от всеки компютър, навсякъде, където има интернет връзка и браузър.
  • KBabel - KBabel is the part of the package kdesdk3-translate
  • Lokalize - Lokalize is KDE4 successor of KBabel

Връзки