The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Template:BG-Wiki maintenance navbar

Jump to: navigation, search
Portal:Български <> Ръководства за обслужване на уики страници:


  • Код: {{Template:BG-Wiki maintenance navbar}}
  • Описание:Навигационна лента която свързва всички Български страници, касаещи поддръжката на уикито в OpenSUSE.
  • Къде: Над текста в статии по темата.
  • Свързани шаблони: