The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Български/Wiki/Topics

Jump to: navigation, search
Icon-wiki.png

Добавяне на съдържание - Ако желаете да допринесете повече от обичайното редактиране на правописни грешки или малки актуализации във вече съществуващите статии - следващите страници ще ви помогнат да разберете, как работим в това уики.

  • Editing help - Всичко за редактирането на статии в това уики.
  • Styling help - Всичко за оформяне на статийте в това уики.
  • именни пространства - Групи статии разделени за конкретна аудитория читатели.
  • Шаблони - Стандартизирани текстове, които Вие можете да ползвате на страниците на това уики.
  • Icons - Стандартни икони, които можете да използвате за страниците.
  • Categories - Указания как да групирате статийте според тяхната тема.


Icon-user.png

Текуща поддръжка на уикито - Ако Вие искате да помогнете за поддържането на това уики в организирано, стандартизирано и актуално състояние, то обърнете внимание на описаните по доло страници.

  • Ако имате нужда от допълнителна информация-обърнете се към BG-Wiki team.