Category:Redirects BG

Jump to: navigation, search

This collects all redirects to articles in Bulgarian language.

Тези препращащи страници целят да направят автоматичното свързване от другите уикита, по-лесно. Те ще се свържат към същото заглавие на статия, като оригинално използваното плюс кода на езика, като префикс. Използвайте този начин за именуване, когато превеждате нова страница от английската уики на вашия език.BG е контейнер за езиков код от Уикипедия (двубуквен ISO 639 код на езика, който използвате). За разлика от стандартните езикови кодове, той винаги се пише с главни букви.