Portal:Български/Обзор на проекта

Jump to: navigation, search
За преглед на всички wiki категории вижте тук- openSUSE:Category browse.

Структура на Българския портал в openSUSE.org:


BG-Wiki

Списък на всички преведени на Български портали:


Portals:


BG-Translation

Страници в превод!
NotFinishTranslated!


Portals:

SDB:BG

SDB:BG-Инсталация от DVD
SDB:BG-Инсталация от мрежа
SDB:BG-Инсталация от дистанция
Повечето преведени страници на проекта openSUSE се поддържат от членовете на общността в тяхното свободно време. Не е възможно да бъдат преведени всички под-страници на главната, затова ако там не сте намерили нужната информация, вижте също и на английския оригинал. Ако искате да участвате в превода, посетете страниците Как да участвате и Превод.

Страниците, в категория BG-Ready for translation е препоръчително да бъдат преведени. Тези, които не са маркирани, се променят често и трудно се поддържат в актуално състояние.